Uyku Apne Sendromu

Uyku apnesi nedir

Uyku Apne Sendromu

Önemli Belirtiler :

Şiddetli horlama,
Solunumda durma veya azalmalar,
Geceleri göğüs, baş veya boynunuzda terleme,
Geceleri sık sık tuvalet ihtiyacı ile uyanma,
Sabah yorgun ve uykulu uyanma,
Gündüz boş kaldıkça uyku hali,
Akşamları sosyal hayattan uzaklaşma,
Sabahları ağız kuruluğu,
Kilo alma ve verememe,
Unutkanlık ve sinirlilik.

Uykuda solunum bozuklukları nasıl teşhis edilir ?

Uyku apne sendromu orta yaşlı, kilolu, kısa boyunlu erkeklerde daha sık görülür.
Kadınlarda menapoz sonrasında ortaya çıkar.
Yukarıdaki belirtilerden birkaçı varsa teşhis için bir uzmana başvurmak gerekir.
Hastaların, kesin teşhisi hastanın gece boyunca uyku merkezinde izlenmesi ile konulur.
Bu amaçla, hastalar vücutlarının muhtelif yerlerine değişik sensörler konarak uyku merkezinde incelenirler.
Uyku laboratuarlarında yapılan incelemeler sonunda, uykuda solunum durmalarının sayısı, süresi, beraberinde ortaya çıkan oksijen azalmasının düzeyi, kalp ritmindeki düzensizlikler ve uykunun bu olaylardan nasıl etkilendiği ortaya konur.
 
Uykuda solunum durmalarının sonuçları nelerdir ?

Obstrüktif uyku-apne sendromunda komplikasyonları iki grupta toplamak mümkündür.

Gündüz uykululuğa bağlı komplikasyonlar:

Hastaların çoğunda belli düzeylerde uykululuk hali vardır.

Gündüz aşırı uykululuk verimlilikte azalma, sosyal hayatta aksama, aile ve iş hayatında ilişkilerin bozulmasına sebep olmaktadır. Hastaların daha çok iş kazalarına yol açarlar.

Trafik kazalarının ortalama üçte birinin horlama ve uykuda solunum bozukluğu olan hastalar tarafından yapıldığı görülmüştür. 

Uyku apnesinin ekonomik maliyeti

Oksijen eksikliğine bağlı komplikasyonlar:

Uykuda solunum durması olan ağır durumdaki hastalarda gecede 400-500 kez tekrarlayan solunum durmaları ile birlikte oksijen düşmeleri de yaşanmaktadır.

Gece boyunca ortaya çıkan düşük oksijen düzeyi, hastanın kalp ve damar sisteminde yüklenmeye yol açmakta, hastaların yarıya yakınında zaman içinde kalp büyümesine ve hipertansiyona sebep olmaktadır. 

Hastalarda bradi-taşi-aritmi denen bir kalp ritm bozukluğuna sıklıkla rastlanır.

Uykuda solunum durmaları nasıl tedavi edilmelidir?

Tedavi hastalığın sebepleri, şiddeti, eşlik eden belirtiler, hastanın yaşı ve psikolojik durumu göz önüne alınarak yapılmalıdır. Ancak tedavi seçeneklerinden hiçbiri başlangıçta uygulanması kolay yöntemler olarak görülmemekle birlikte zaman içinde hastalar en azından seçeneklerden birine uyum sağlayabilmektedir.

Uykuda solunum bozukluklarında, bugüne kadar birçok tedavi denenmesine rağmen, yapılan araştırmalarda, içlerinde hastalığın belirtileri ve komplikasyonları üzerine % 100 etkili tek yöntem burun yolu ile devamlı pozitif basınçlı hava vermeye yarayan bir alettir. CPAP (continious positive air pressure) denilen bu alet 1990 lı yıllardan beri hastalığın tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır. Diğer yöntemler de zaman zaman kriterlere uygun hastalarda başarılı olmakla birlikte, uzun dönemde hastalığın tekrarlama riski ve komplikasyonlara etkinliği göz önüne alındığında çok başarılı görülmemektedir.

Uyku apnesi tedavisi

Yasal Uyarı

Tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu Web Sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Uykum.com doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz

TOP